Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2022. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 12, decembar 2022. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ

JAVNI PRIHODI
POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
Poreski postupak i poreska administracija

CARINE

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

FINANSIJSKI SISTEM
Računovodstvo

Preuzmite ceo dokument:

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2022. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2023. godine