Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. Godine („Službeni glasnik RS“, br. 114/2021)

Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. Godine („Službeni glasnik RS“, br. 114/2021)

Slične teme

Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu na osnovu korišćenja sredstava stendbaj aranžmana (Stand-by Arrangement) odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda od 19. decembra 2022. godine („Službeni glasnik RS“, br. 10/2023)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna Banka A.D. Beograd i AIK Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad („Službeni glasnik RS“, br. 10/2023)

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevacˮ) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (Dunavska magistrala) („Službeni glasnik RS“, br. 138/2022)