Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3/2023)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3/2023)

Slične teme

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu broj CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca (“Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 6/2023)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina” o saradnji u oblasti carina (“Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 6/2023)

Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj (“Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 6/2023)