Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)

Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама („Службени гласник РС“ број 69/2021)

Slične teme

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” ("Službeni glasnik RS", br. 74/2021)

Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)

Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)