Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju u slobodnoj zoni („Službeni glasnik RS“, br. 141/2022)

Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju u slobodnoj zoni („Službeni glasnik RS“, br. 141/2022)

Slične teme

Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 11/2023)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Službeni glasnik RS“, br. 93/2019, 151/2020 i 143/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u budzetskoj inspekciji („Službeni glasnik RS“, br. 6/2023)