Odluka o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 23/2023)

Odluka o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 23/2023)

Slične teme

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2024. godini („Službeni glasnik RS“, br. 119/2023)

Odluka o izmenama i dopunama Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021–2025. godine („Službeni glasnik RS“, br. 116/2023)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12521/2023 od 25. decembra 2023. god. („Službeni glasnik RS“, br. 116/2023)