Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za praćenje realizacije implementacije Centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 51/2021)

Одлука о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa праћење реализације имплементације Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 51/2021)

Slične teme

Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine ("Službeni glasnik RS", br. 74/2021)

Odluka o izmeni Programa za rešavanje problematičnih kredita za period 2018–2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 46/2019)

Odluka o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje („Službeni glasnik RS“, br. 59/2018, 33/2019, 8/2020 i 11/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika