Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u okviru ažuriranog GMTN Programa, 05 broj 424-516-2023-1 („Službeni glasnik RS“, br. 4/2023)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u okviru ažuriranog GMTN Programa, 05 broj 424-516-2023-1 („Službeni glasnik RS“, br. 4/2023)

Slične teme

Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 15/2023)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u okviru ažuriranog GMTN Programa, 05 broj 424-518-2023-1 („Službeni glasnik RS“, br. 4/2023)

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2023. godini („Službeni glasnik RS“, br. 144/2022)