Upravljanje platformom za praćenje sajber kritičkih sistema korisnika i monitoring 24/7, JN 38/2021

Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Rekonstrukcija poslovne zgrade na adresi Beograd, Balkanska br. 53

Usluge održavanja aplikativnog softverskog rešenja za izveštavanje o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru, JN 42/2021

Analiza i izrada novih poslovnih procesa i definisanje budućeg sistema E-akciza sa isporukom pilot rešenja, JN 41/2021.