Renoviranje i opremanje svečane sale, JN 17/2021

Javni poziv
Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
Obaveštenje o dodeli ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o dodeli ugovora - Partija 2
Obaveštenje o izmeni ugovora - Partija 1

Slične teme

Rekonstrukcija poslovne zgrade na adresi Beograd, Balkanska br. 53

Usluge održavanja aplikativnog softverskog rešenja za izveštavanje o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru, JN 42/2021

Analiza i izrada novih poslovnih procesa i definisanje budućeg sistema E-akciza sa isporukom pilot rešenja, JN 41/2021.