Postupak javne nabavke male vrednosti: Održavanje administrativne opreme – multifunkcionalni aparati; broj javne nabavke 7/2015

Slične teme

Centralizovana javna nabavka broj 4/2015 – Nabavka računarskog materijala – tonera

Centralizovana javna nabavka broj 6/2015 – Nabavka usluge održavanja računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova

Javna nabavka: usluge prevođenja, broj javne nabavke 1/2015