Centralizovana javna nabavka broj 4/2015 – Nabavka računarskog materijala – tonera

Обавештење о закљученом уговору-Набавка оригиналних тонера за SHARP уређаје Партија 10, CJN 4-2015
Обавештење о закљученом уговору – Набавка оригиналних тонерa за CANON уређаје – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Набавка оригиналних тонера за SHARP уређаје, Партија 10, ЦЈН 4-2015
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - Oригинал тонери за LEXMARK уређаје
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 - Oригинал тонери за HP уређаје

Slične teme

Centralizovana javna nabavka broj 6/2015 – Nabavka usluge održavanja računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova

Javna nabavka: usluge prevođenja, broj javne nabavke 1/2015

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2015 – kolektivno osiguranje zaposlenih