Čitaj mi

O zgradi

Građevinski objekat u Ulici Kneza Miloša 20 izgrađen je 1889. godine po projektu arhitekte Dušana Živanovića za potrebe državne administracije. Građevina je imala jedan sprat i u njoj su bili smešteni Državni savet i Glavna kontrola. Prema istom projektu građevina je dograđena sa drugim spratom 1920. godine.

Prema projektu Nikole Krasnova, ruskog emigranta, zgrada je dograđena 1924. godine u jedinstvenu četvorougaonu građevinu sa unutrašnjim dvorištem. Građevina je nadzidana 1959. godine sa trećim spratom.

Posle Drugog svetskog rata u ovu zgradu smešteni su Savezni planski zavod i Savezni statistički zavod, a 2004. godine Ministarstvo finansija Republike Srbije.

Objekat u Ulici Kneza Miloša 20 se nalazi u okviru celine „Područje uz Ulicu kneza Miloša“ koja na osnovu Zakona o kulturnim dobrima, predstavlja dobro koje uživa prethodnu zaštitu.

Slične teme

Nadležnost Ministarstva