Čitaj mi

Javna nabavka dobara- Toneri za laserske štampače za potrebe Ministarstva finansija

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI


PREDMET JAVNE NABAVKE: DOBRA


TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE ZA POTREBE MINISTARSTVA FINANSIJA


Broj javne nabavke JNMV 1/2013


Rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 15.11.2013 godine do 12:00 časova


Datum otvaranja ponuda: 15.11.2013. godine u 12:15 časova


Preuzmite dokument:

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti – Softver za praćenje propisa za potrebe Ministarstva finansija

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

24.07.2013 Poziv za podnošenje ponude – usluga praćenja medijskih objava u štampanim i elektronskim medijima na temu rada Ministarstva finansija i privrede, u okviru dogovorenog broja praćenih medija, ključnih tema i reči, za period od 12 meseci. Korisničke usluge 79342300