24.07.2013 Poziv za podnošenje ponude – usluga praćenja medijskih objava u štampanim i elektronskim medijima na temu rada Ministarstva finansija i privrede, u okviru dogovorenog broja praćenih medija, ključnih tema i reči, za period od 12 meseci. Korisničke usluge 79342300

Poziv za dostavljanje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti – Softver za praćenje propisa za potrebe Ministarstva finansija

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

Javna nabavka dobara- Toneri za laserske štampače za potrebe Ministarstva finansija