Izveštaj o radu Ministarstva finansija za 2021. godinu

Izveštaj o radu Ministarstva finansija za 2021. godinu

Slične teme

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija (Prečišćen tekst Pravilnika Broj: 110-00-459/2022-08 od 15. decembra 2022. godine posle donošenja izmena i dopuna Pravilnika Broj: 110-00-269/2023-08 od 30. juna 2023. godine, izmena i dopuna Pravilnika Broj: 215602/2023 od 29. septembra 2023. godine, izmena i dopuna Pravilnika Broj: 313336/2023 od 8. novembra 2023. godine)

Plan rada Ministarstva finansija za 2023. godinu

Srednjoročni plan Ministrastva finansija za period od 2023. do 2025. godine