Izrada platforme za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje u okviru Ministarstva finansija i povezanih uprava, JN P 3/2019

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Notice on initiating negotiation procedure without invitation to bid
Odgovor zainteresovanom licu
Obaveštenje o produženju roka
Notification on the extension of the deadline
Izmena konkursne dokumentacije
Notification on the extension of the deadline 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Contract award notice
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2019 – Usluge prevođenja

Nabavka računarske opreme, JN 1/2019

Održavanje sistema za pripremu budzeta, JN 2/2019