Čitaj mi

Godišnji izveštaj o radu budzetske inspekcije za 2016. godinu

Članom 91. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – drugi zakon, 103/15 i 99/16 – u daljem tekstu: Zakon) i članom 44. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/15) propisana je obaveza sastavljanja godišnjeg izveštaja o radu budzetske inspekcije.

Prema odredbama člana 84. Zakona, Budzetskoj inspekciji Ministarstva finansija povereno je da obavlja poslove inspekcijske kontrole nad direktnim i indirektnim korisnicima budzetskih sredstava, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i ostalim subjektima navedenim u tač. 3), 4) i 5) istog člana tog zakona.

U skladu sa tim, a imajući u vidu odredbe člana 86. Zakona kojima je propisana funkcija budzetske inspekcije, inspekcijska kontrola se odnosila na primenu zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava od strane napred navedenih subjekata.

Godišnji izveštaj o radu budzetske inspekcije za 2016. godinu

Slične teme

Godišnji izveštaj o radu budzetske inspekcije za 2021. godinu

Rešenje o stručno-metodološkim uputstvima budzetske inspekcije Ministarstva finansija

Rešenje o stručno-metodološkim uputstvima budzetske inspekcije Ministarstva finansija

Rešenje o Posebnom programu obuke zaposlenih u Sektoru za budzetsku inspekciju za 2022. godinu

Rešenje o Posebnom programu obuke zaposlenih u Sektoru za budzetsku inspekciju za 2022. godinu