Obrazac PRM – Novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje (Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava - „Službeni glasnik RS“, br. 159/2020)

Образац ПРМ – Ново запошљавање и додатно радно ангажовање (Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава - „Службени гласник РС“, бр. 159/2020)

Slične teme

Interno tehničko uputstvo

Interno tehničko uputstvo

Specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji

Specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji (verzija od 16.9.2021)

Okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura

Okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura (verzija od 9.9.2021)