Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2023-2025. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2023-2025. godine
Prilog 1 - Planirana sredstva za plate
Prilog 2 - Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta
Prilog 3 - Pregled kapitalnih projekata

Slične teme

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2024-2026. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2024-2026. godine

Obrazac PFE

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu