Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budzeta – predlog za gradove, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji

Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budzeta - predlog za gradove, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji

Slične teme

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2024. godini („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2024. godini („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)

Uputstvo za pripremu odluka o budzetu lokalnih vlasti za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu

Uputstvo za pripremu odluka o budzetu lokalnih vlasti za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu

Uputstvo za proveru usaglašenosti odluka o budzetu lokalnih vlasti

Uputstvo za proveru usaglašenosti odluka o budzetu lokalnih vlasti