Pravilnik o izgledu znaka i zastave Uprave carina i načinu njihove upotrebe („Službeni glasnik RS“, br. 67/2019 i 24/2021) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Правилник о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе („Службени гласник РС“, бр. 67/2019 и 24/2021) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Slične teme

Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka (“Službeni glasnik RS“, br. 79/2021 i 83/2021)

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021 i 80/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o načinu postupanja centralnog informacionog posrednika („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)