Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 15/2023 i 25/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 15/2023 i 25/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Slične teme

Odluka o određivanju organa, lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine („Službeni glasnik RS“, br. 34/2023)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-2954/2023 od 06.4.2023. god. („Službeni glasnik RS“, br. 27/2023)

Odluka o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 23/2023)