Usluge održavanja i unapređenja informacionog sistema Hermes, JN P 1/2019

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti JN MV 1/2019 – Usluge prevođenja

Nabavka računarske opreme, JN 1/2019

Održavanje sistema za pripremu budzeta, JN 2/2019