Usluga održavanja aplikativnog softverskog sistema za izveštavanje o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru, JN 34/2022.

Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora

Slične teme

Održavanje informacionog sistema PIMIS JN 42/2022

Nabavka usluga uspostavljanja osnovne mreže geodetskih tačaka, izrade topografskih podloga i izrade Projekta geodetskog obeležavanja JN 41/2022

Podrška za puštanje u produkciju i rad elektronskog centralizovanog sistema za upravljanje fakturama, JN 40/2022