Održavanje i unapređenje korporativnog telefonskog sistema i integracija sa Platformama za praćenje IT sistema i poslovno izveštavanje, JN 21/2023

Javni poziv
Obaveštenje o dodeli ugovora

Slične teme

Upravljanje i održavanje objekta - zgrade državnih organa u Beogradu, u ul. Balkanska br. 53, na kat. par. br. 22635 KO Savski venac JN 31/2023

Liicenca za tehničku podršku za softver za praćenje realizacije javnih nabavki kroz praćenje pokretanja, dodele i plaćanje stavki ugovora javne nabavke, JN 25/2023

Nabavka računarske opreme, JN 28/2023