Održavanje aplikativnog softverskog sistema za izveštavanje o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru, JN 27/2023

Javni poziv
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Upravljanje i održavanje objekta - zgrade državnih organa u Beogradu, u ul. Balkanska br. 53, na kat. par. br. 22635 KO Savski venac JN 31/2023

Liicenca za tehničku podršku za softver za praćenje realizacije javnih nabavki kroz praćenje pokretanja, dodele i plaćanje stavki ugovora javne nabavke, JN 25/2023

Nabavka računarske opreme, JN 28/2023