Nadogradnja sistema za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje u okviru Ministarstva finansija i povezanih uprava – Faza 2

Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva
Obaveštenje o dodeli ugovora

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020