Izrada, implementacija i održavanje Centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru sa pratećom računarskom opremom i licencama, JNOP3

Javni poziv
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama javnog poziva
Javni poziv - prečišćeni tekst
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020