Centralizovana javna nabavka, broj 1/2014 – Nabavka usluga mobilne telefonije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (30.12.2015)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti: Usluge prevođenja, JN MV 1/2014

Javna nabavka male vrednosti: Kolektivno osiguranje zaposlenih, JN MV 2/2014

Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU (Nabavka hardvera i druge pripadajuće opreme; Nabavka softvera za računovodstvo za informacioni sistem za upravljanje EU fondovima i Nabavka licenci i održavanje softvera)