Čitaj mi

Prijave nepravilnosti

Prijave koje se tiču nacionalnih sredstava

Budzetska inspekcija je omogućila građanima i drugim pravnim licima da mogu dostaviti prijavu saznanja i sumnje o nepravilnostima i nezakonitostima u postupanju i korišćenju budzetskih i drugih javnih sredstava putem pošte ili elektronskim putem na sledeće adrese:

Ministarstvo finansija
Sektor za budzetsku inspekciju

Kneza Miloša 20
11000 Beograd

budzetska.inspekcija@mfin.gov.rs

********

Uputstvo za prijavu:

Ukoliko se prijava/informacija šalje redovnom poštom, preporuka je da ista bude dostavljena u zatvorenoj koverti sa oznakom „PRIJAVA NEPRAVILNOSTI – NE OTVARATI”, da sadrži što preciznije i detaljnije informacije (koje aktivnosti se smatraju neregularnim, ko su korisnici sredstava, kao i sve druge informacije koje podnosilac prijave smatra relevantnim) i, ukoliko je moguće, priložiti dokumentaciju koja bi dodatno upotpunila navode iz prijave.

Prijave koje se dostavljaju bilo redovnom ili elektronskom poštom mogu biti anonimne.

********

Nepravilnost predstavlja svako kršenje neke odredbe propisanih pravila i ugovora, koje je posledica postupka ili propusta lica zaposlenih kod korisnika javnih sredstava, ugovarača, krajnjih korisnika i krajnjih primalaca a koje kao posledicu ima, ili bi moglo imati negativan uticaj na ostvarivanje ciljeva korisnika javnih sredstava i/ili neopravdane troškove.

Prijave sumnji na nepravilnosti ili prevaru u korišćenju EU sredstava

U cilju stvaranja uslova da svi građani, državni i drugi organi, institucije i udruženja mogu dostaviti saznanja o nepravilnostima i nezakonitostima u korišćenju finansijske pomoći Evropske unije, kao javnih prihoda Republike Srbije, omogućeno je da se prijave u vezi navedenih saznanja mogu dostaviti redovnom poštom ili elektronskim putem na sledeće adrese:

Ministarstvo finansija
Odeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije (AFKOS)

Kneza Miloša 20
11000 Beograd

afcos.serbia@mfin.gov.rs

i/ili

Ministarstvo finansija

Državni sekretar – Nacionalni službenik za odobravanje

Kneza Miloša 20
11000 Beograd

ipa.nepravilnosti@mfin.gov.rs

ili

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en

********

Uputstvo za prijavu:

Ukoliko se prijava/informacija šalje redovnom poštom, preporuka je da ista bude dostavljena u zatvorenoj koverti sa oznakom „PRIJAVA NEPRAVILNOSTI – NE OTVARATI”, da sadrži što preciznije i detaljnije informacije (npr. koji je projekat u pitanju, koje aktivnosti se smatraju neregularnim, ko su korisnici sredstava, kao i sve druge informacije koje podnosilac prijave smatra relevantnim) i, ukoliko je moguće, priložiti dokumentaciju koja bi dodatno upotpunila navode iz prijave.

Ukoliko želite, prijavu možete podneti i popunjavanjem Obrasca prijave.

Prijave koje se dostavljaju bilo redovnom ili elektronskom poštom mogu biti anonimne.

Identitet lica koje podnese prijavu čuva se u tajnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača.

********

Nepravilnost znači svako kršenje neke odredbe važećih pravila i ugovora koje je posledica postupka ili propusta poslovnog subjekta, a koje kao posledicu ima, ili bi moglo da ima, to da je opšti budzet Evropske unije zadužen neopravdanom troškovnom stavkom.

Obrazac prijave