Čitaj mi

Godišnji izveštaj o radu budzetske inspekcije za 2018. godinu

Članom 91. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – drugi zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18) i članom 44. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/15, 44/18 – drugi zakon i 95/2018) propisana je obaveza sastavljanja godišnjeg izveštaja o radu budzetske inspekcije.

Prema odredbama člana 84. Zakona o budzetskom sistemu, Ministarstvu finansija, Budzetskoj inspekciji povereno je obavljanje poslova inspekcijske kontrole nad direktnim i indirektnim korisnicima budzetskih sredstava, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i ostalim subjektima navedenim u tač. 3), 4) i 5) istog člana zakona.

U skladu sa tim, a imajući u vidu odredbe člana 86. Zakona o budzetskom sistemu kojima je propisana funkcija budzetske inspekcije, inspekcijska kontrola se odnosila na primenu zakona u oblasti materijalno – finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava od strane napred navedenih subjekata.

Godišnji izveštaj o radu budzetske inspekcije za 2018. godinu

Slične teme

Godišnji izveštaj o radu budzetske inspekcije za 2023. godinu

Poseban program obuke zaposlenih u Sektoru za budzetsku inspekciju za 2024. godinu

Godišnji plan nadzora za 2024. godinu