Čitaj mi

Uputstvo za primenu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

UPUTSTVO

ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU OSNOVICA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I

DRUGIH STALNIH PRIMANjA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Imajući u vidu dileme koje su nastale na početku primene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnh primanja kod korisnika javnih sredstava, Ministarstvo finansija daje instrukciju vezanu za primenu pojedinih odredaba Zakona. 

Упутство за примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Slične teme

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu

Objašnjenje u vezi sa računovodstvenim priznavanjem, vrednovanjem i načinom knjiženja digitalne imovine u poslovnim knjigama obveznika