Čitaj mi

Uputstvo o primeni zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

U vezi sa primenom Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (u daljem tekstu: Zakon) koji je objavljen u „Službenom glasniku RS", broj 93/2012, i koji je stupio na snagu 29. septembra 2012. godine, a primenjuje se na obračun i isplatu zarade za oktobar 2012. godine, daje se sledeće uputstvo:

Preuzmite dokument:

Uputstvo o primeni zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu