Fiskalna strategija

Fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu
Revidirana Fiskalna strategija za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Fiskalna strategija za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
Revidirana Fiskalna strategija za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Fiskalna strategija za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 142/2020)
Revidirana Fiskalna strategija za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Fiskalna strategija za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu
Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu
Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu - na ruskom jeziku

Slične teme

Revidirana Fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Revidirana Fiskalna strategija za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Revidirana Fiskalna strategija za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu