Javne konsultacije

Čitaj mi

Javne konsultacije za Nacrt plana angažovanja zainteresovanih strana (SEP) i procedure upravljanja radnim okruženjem (LMP) za projekat Unapređenja upravljanja javnim finansijama u cilju efikasnijih javnih usluga i bržeg "zelenog" ekonomskog rasta

U skladu sa Okvirom Svetske banke za upravljanje ekološkim i društvenim aspektima projekata (ESF) i ekološkim i socijalnim standardom 10.

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE

poziva na 

JAVNE KONSULTACIJE

javnost, organe, organizacije i pojedince zainteresovane za NACRT PLANA ANGAŽOVANjA ZAINTERESOVANIH STRANA (SEP) I PROCEDURE UPRAVLjANjA RADNIM OKRUŽENjEM (LMP)

za projekat: UNAPREĐENjA UPRAVLjANjA JAVNIM FINANSIJAMA U CILjU EFIKASNIJIH JAVNIH USLUGA I BRŽEG „ZELENOG“ EKONOMSKOG RASTA

Uvid u predmetni plan može se izvršiti na internet stranici MINISTARSTVA FINANSIJA www.mfin.gov.rs gde je postavljen Plan angažovanja zainteresovanih strana (SEP) i procedure upravljanja radnim okruženjem (LMP).  

Primedbe i mišljenja u vezi sa ovim planom podnose se u pisanom obliku i dostavljaju se na adresu: MINISTARSTVO FINANSIJA, KNEZA MILOŠA 20, 11000 BEOGRAD, sa naznakom ”Za projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama u cilju efikasnijih javnih usluga i bržeg „zelenog“ ekonomskog rasta“ zaključno sa 12.12.2022. godine u 13 časova. Primedbe se u istom roku mogu dostaviti i elektronskim putem na adresu: magdalena.arsic@mfin.gov.rs

Dana 13.12.2022. godine, sa početkom u 12:00 časova biće održane Javne konsultacije i prezentacija predmetnog plana u sali za sastanke broj 72 u zgradi Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, Beograd. 

Plan angažovanja zainteresovanih strana – nacrt
Stakeholder engagement plan – draft
Nacrt Plana angažovanja zainteresovanih strana (SEP) i procedure upravljanja radnim okruženjem (LMP)
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Main provisions of SEP and LMP (Draft document)

U skladu sa Okvirom Svetske banke za upravljanje ekološkim i društvenim aspektima projekata (ESF) i ekološkim i socijalnim standardom 10.

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE

poziva na

JAVNE KONSULTACIJE

javnost, organe, organizacije i pojedince zainteresovane za

NACRT PLANA EKOLOŠKIH I DRUŠTVENIH OBAVEZA (ESCP)

za projekat: UNAPREĐENjA UPRAVLjANjA JAVNIM FINANSIJAMA ZA ZELENU TRANZICIJU

(prethodni naziv „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u cilju efikasnijih javnih usluga i bržeg „zelenog“ ekonomskog rasta)

Uvid u predmetni plan može se izvršiti na internet stranici MINISTARSTVA FINANSIJA www.mfin.gov.rs gde je postavljen Plan ekoloških i društvenih obaveza (ESCP).

Primedbe i mišljenja u vezi sa ovim planom podnose se u pisanom obliku i dostavljaju se na adresu: MINISTARSTVO FINANSIJA, KNEZA MILOŠA 20, 11000 BEOGRAD, sa naznakom ”Za projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju“ zaključno sa 12.12.2022. godine u 13 časova. Primedbe se u istom roku mogu dostaviti i elektronskim putem na adresu: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

Dana 13.12.2022. godine, sa početkom u 12:00 časova biće održane Javne konsultacije i prezentacija predmetnog plana u sali za sastanke broj 72 u zgradi Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, Beograd. 

Nacrt plana ekoloških i društvenih obaveza (ESCP)
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Environmental and social commitment plan (ESCP) (Draft document)

Ažurirana dokumenta nakon održanih Javnih konsultacija

Nacrt plana ekoloških i društvenih obaveza (ESCP) Aneks 1
Nacrt Plana angažovanja zainteresovanih strana (SEP) i procedure upravljanja radnim okruženjem (LMP) Aneks 1
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Environmental and social commitment plan (ESCP) Annex 1
Improving Public Financial Management for the Green Transition Serbia - Main provisions of SEP and LMP Annex 1

U skladu sa operativnom politikom Svetske banke za Programsko finansiranje i Direktivom Svetske Banke za Finansiranje po programu za rezultate (PfoR) 

MINISTARSTVO FINANSIJA

poziva na

JAVNE KONSULTACIJE

javnost, organe, organizacije i pojedince zainteresovane za

PROCENU SISTEMA ZA UPRAVLjANjE UTICAJIMA NA ŽIVOTNU SREDINU I DRUŠTVENO OKRUŽENjE

ZA PROGRAM ZA REZULTATE (PFOR) „UNAPREĐENjE UPRAVLjANjA JAVNIM FINANSIJAMA ZA ZELENU TRANZICIJU“

Ministarstvo finansija intenzivno sarađuje sa Svetskom bankom na postepenom prilagođavanju postojećih praksi upravljanja javnim finansijama kako bi one bile osetljive na klimatske promene i životnu sredinu. Krajnji cilj je da postoje prakse upravljanja javnim finansijama koje će podržati zelene razvojne politike i projekte za građane i preduzeća. S tim u vezi, Prorram za rezultate (PforR) „Unapređenje upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju“ planiran je da počne 2023. godine, dok će se u narednom periodu raditi na uključivanju zelenih aspekata u postojeću praksu upravljanja javnim finansijama.

Tokom pripreme projekta, izvršena je procena ekološkog i društvenog sistema (ESSA), kako bi se osiguralo da je PfoR dizajniran na način koji maksimizira ekološke i društvene dobrobiti, i izbegava, umanjuje ili ublažava potencijalno negativne uticaje na prirodno i društveno okruženje.

Predmetni dokument se može pogledati na sajtu MINISTARSTVA FINANSIJA, www.mfin.gov.rs , gde objavljen nacrt ESSA dokumenta, na linku https://www.mfin.gov.rs/propisi/javne-konsultacije .

Pozivamo vas da svoje komentare i sugestije dostavite u pisanoj formi i pošaljete na adresu: MINISTARSTVO FINANSIJA KNEZA MILOŠA 20, 11000 BEOGRAD, sa naznakom „Za projekat: Unapređenje upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju“. Komentari se mogu dostaviti i putem elektronske pošte na adresu: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

Dana 19. januara 2023. godine, sa početkom u 12:00 časova u sali za sastanke 220, u zgradi Ministarstva finansija, ul. Kneza Miloša 20, Beograd, biće održane javne konsultacije i prezentacija predmetnog dokumenta. Komentari i sugestije na predmetni dokument se mogu dostavljati do 23. januara 2023. godine.

Molimo da potvrdite svoje učešće na: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

Zahvaljujemo na saradnji.

Nacrt procene sistema za upravljanje uticajima na životnu sredinu i društveno okruženje

In line with the operational policy of the World Bank Policy for Program-for-Results Financing and the World Bank Directive for Program-for-Results ( PfoR) Financing 

THE MINISTRY OF FINANCE

Invites to

PUBLIC CONSULTATIONS

the general public, public entities, organizations and individuals interested in

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SYSTEM ASSESSMENT

for the Program for Results (PfoR) „IMPROVING PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT FOR THE GREEN TRANSITION“

The Ministry of Finance is working intensively with the World Bank to gradually adapt existing Public Financial Management (PFM) practices to make them environment and climate-sensitive. The final aim is to have PFM practices which will support green development policies and projects for citizens and businesses. In this respect, the Program for Results (PfoR) "Improvement of Public Financial Management for the Green Transition " is planned to start in 2023 and in the next period, different activities will be done to include a green aspect in the existing PFM practice.

During the preparation of the project, an environmental and social system assessment (ESSA) was carried out, to ensure that the PforR operation is designed in a manner that maximizes Environmental and Social (E&S) benefits while avoiding, minimizing or mitigating potential E&S harm. 

The subject document can be viewed on the website of the MINISTRY OF FINANCE at: www.mfin.gov.rs , where the draft ESSA document is posted on the page https://www.mfin.gov.rs/propisi/javne-konsultacije .

You are invited to submit your comments and suggestions in writing and send them to the following address, MINISTRY OF FINANCE, KNEZA MILOŠA 20, 11000 BELGRADE, with the reference "For the Project: Improving Public Financial Management for the Green Transition”. 

Comments may also be submitted via e-mail to the address: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

The public consultations on and presentations of the subject document will be held on January 19, 2023. at 12:00 PM in the meeting room 220 at the Ministry of Finance, address: Kneza Miloša Street 20, 11 000 

Belgrade. The comments/ suggestions will be soliciated till January 23, 2023.

You are kindly invited to confirm your participation to: magdalena.arsic@mfin.gov.rs .

Many thanks for your collaboration. 

Procena sistema za upravljanje uticajima na životnu sredinu i društveno okruženje - finalni izveštaj
Environmental and social systems assessment (ESSA) - final report