Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija24.05.2016.
Састанак о унапређењу система јавних инвестиција
Министарство финансија организовало је данас састанак на тему управљања јавним инвестицијама. На састанку је представљен концепт унапређења система јавних инвестиција, као и примене даљих неопходних корака и координације и подршке донора на успостављању тог система.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Стратешка документа
Стратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита
Нацрт анализе постојећих препрека за продају проблематичних кредита у Србији

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015)

Макроекономски подаци
Макроекономски и фискални подаци, 24. мај 2016. године

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, март 2016.

Мишљења и Објашњења
Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2015. годину. бр. 413-00-43/2016-04 од 17. марта 2016. године
Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза највише до 60 рата, сходно закону који уређује порески поступак и пореску администрацију, број 011-00-202/2016-04 од 16. марта 2016. године


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд