Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija16.10.2017.
Пoтписaн Meмoрaндум o рaзумeвaњу измeђу Mинистaрствa финaнсиja Слoвaчкe и Mинистaрствa финaнсиja Србиje
Државни секретар у Министарству финансија Мирјана Ћојбашић и државни секретар у Министарству финансија Словачке Републике Дана Мигер потписале су данас Меморандум о разумевању између Министарства финансија Србије и Министарства финансија Словачке Републике с циљем да се између два министарства успостави дугорочна сарадња у областима из њихових надлежности.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Грађански водич кроз буџет
Грађански водич кроз буџет Републике Србије

Стратешка документа
Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99 од 12. децембра 2016. године)

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, октобар 2017.

Контрола јавних средстава - Пријаве неправилности
Пријаве неправилности

Буџетски корисници
Упутство за израду програмског буџета, април 2017.
Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, мај 2017.


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд