Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija28.07.2015.
Вуjoвић: Пoслoвaњe jaвних прeдузeћa пoд jaчoм кoнтрoлoм држaвe
“Измeнe Зaкoнa o jaвнoм дугу кojи сe трeнутнo рaзмaтрa у пaрлaмeнту oмoгућићe дa држaвa вишe нe дaje гaрaнциje зa крeдитe зa пoтрeбe тeкућe ликвиднoсти jaвним прeдузeћимa”, рeкao je м инистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић гoстуjући нa РTС-у.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину

Макроекономски подаци
Макроекономски и фискални подаци, 23. јул 2015. године

Буџетски корисници
Прилози и инструкције за буџет 2015. године

Програм мера за реформу јавног сектора
Програм мера за реформу јавног сектора

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, јун 2015.

Мишљења и Објашњења
Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2014. годину


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд