Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija17.10.2016.
Вујовић: Привредни раст на крају године 2,7 одсто
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је да је Србија у време фискалне консолидације успела да оствари привредни раст који је сада око 2,6 одсто, а очекује се да на крају ове године буде 2,7 одсто."Следеће године очекујемо раст од три одсто, а годину дана касније 3,5 одсто", рекао је Вујовић на Српском економском форуму у Београду.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Стратешка документа
Стратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015)

Макроекономски подаци
Макроекономски и фискални подаци, 29. септембар 2016. године

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, март 2016.

Мишљења и Објашњења
Oбjaшњeњe o пoрeскoм пунoмoћнику стрaнoг лицa зa сврху примeнe Зaкoнa o ПДВ и њeгoвoм eвидeнтирaњу зa oбaвeзу плaћaњa ПДВ, бр. 011-00-1180/2015-04 oд 23.5.2016. гoд.
Oбjaшњeњe o мeсту прoмeтa услугe уступaњa игрaчa нa нeoдрeђeнo, oднoснo oдрeђeнo врeмe, сa aспeктa примeнe Зaкoнa o ПДВ, бр. 011-00-01325/2015-04 oд 31.3.2016. гoд.


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд