Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija27.11.2015.
На време прибавити квалификовани електронски потпис
Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" број 62/13) чија је примена у надлежности Министарства финансија предвидео је обавезу да предузећа у Србији финансијске извештаје за 2015. годину, укључујући и извештаје за статистичке и друге потребе, од 1. јануара 2016. године, предају Агенцији за привредне регистре искључиво у електронској форми.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Предлози и Нацрти
Оквирни документ о циљевима и принципима реформе система финансирања локалних самоуправа у Републици Србији

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину

Стратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита
Стратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014), са допуном ("Сл. гласник РС", бр. 94/15)

Макроекономски подаци
Макроекономски и фискални подаци, 23. новембар 2015

Буџетски корисници
Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, октобар 2015.

Мишљења и Објашњења
Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства, број 011-00-1180/2015-04, од 10.11.2015.


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд