Категорија:
Услуге - Проценитељи вредности непокретности
Објављено:
07. новембра 2019.

Обавештења

pdf

Информација - Подаци у вези са применом Закона о проценитељима вредности непокретности

pdf

Јавни конкурс за именовање 3 члана Стручног одбора

pdf

Обавештење - Достављањe важеће полисе осигурања

pdf

Обавештење - Нови износи такси

pdf

Обавештење - Предаја пријава за испит у јунском року 2020. године

pdf

Обавештење - Продужење рокова из члана 11. Закона о проценитељима вредности непокретности

pdf

Обавештење - Препоруке Стручног одбора у вези са вршењем процена за време ванредног стања

pdf

Обавештење – Обнова лиценци за време ванредног стања

pdf

Обавештење – Јавни конкурс за именовање три члана Стручног одбора

pdf

Обавештење – Еx Post анализа ефеката Закона о проценитељима вредности непокретности (кориговано)

pdf

Обавештење – Састанак Стручног одбора и организатора стручне обуке

pdf

Обавештење – Нови Правилник о стручној обуци за лиценциране проценитеље и Правилник о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља

pdf

Обавештење – Примери питања за испит за стицање звања лиценцирани проценитељ

pdf

Обавештење – Обавеза чланства у Акредитованом удружењу

pdf

Обавештење – Обавеза достављања важеће полисе осигурања

pdf

Препоруке Стручног одбора – Извештај о процени вредности непокретности

pdf

Обавештење – Нови Правилник о испиту за стицање звања лиценцирани проценитељ

pdf

Обавештење – Правни оквир за стицање звања лиценцирани проценитељ