Категорија:
Услуге - Проценитељи вредности непокретности
Објављено:
07. новембра 2019.

Испит

Испит – мај 2021

pdf

Испит - мај 2021

Испит – октобар 2020

pdf

Испит - октобар 2020

pdf

Списaк кaндидaтa за полагање писаног теста – октобар 2020

pdf

Списaк кaндидaтa за за усмени део испита – октобар 2020

pdf

Резултати испита - октобар 2020

Испит – јун 2020

pdf

Испит - јун 2020

pdf

Списaк кaндидaтa за полагање писаног теста – јун 2020

pdf

Списaк кaндидaтa за за усмени део испита – јун 2020

pdf

Резултати испита - јунски рок 2020

Испит – новембар 2019

pdf

Испит - новембар 2019.

pdf

Списaк кaндидaтa за полагање писаног теста – новембарски рoк 2019.

pdf

Списaк кaндидaтa за усмени део испита – новембарски рoк 2019.

pdf

Обавештење - Промена места одржавања усменог дела испита

pdf

Резултати испита – новембарски рок 2019. године

Испит – мај 2019

pdf

Испит - мај 2019.

pdf

Списaк кaндидaтa пo дaтумимa пoлaгaњa – мајски рoк 2019.

pdf

Списaк кaндидaтa за усмени део испита – мајски рoк 2019.

pdf

Резултати испита – мајски рок 2019. године

Испит – новембар 2018

pdf

Испит - новембар 2018.

pdf

Списaк кaндидaтa пo дaтумимa пoлaгaњa – новембарски рoк 2018.

pdf

Списaк кaндидaтa за усмени део испита – новембарски рoк 2018.

pdf

Резултати испита – новембарски рок 2018. године

Испит – мај 2018

pdf

Испит - мај 2018.

pdf

Списaк кaндидaтa пo дaтумимa пoлaгaњa – мајски рoк 2018.

pdf

Резултати испита – мајски рок 2018. године

Испит – јануар 2018

pdf

Испит - јануар 2018.

pdf

Списaк кaндидaтa пo дaтумимa пoлaгaњa – jaнуaрски рoк 2018.

pdf

Резултати испита – јануарски рок 2018. године