Закони

Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, бр. 65/2020)
Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 62/2020)
Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)