Међународни рачуноводствени стандарди и међународни стандарди ревизије

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-4351/2020-16 од 10. септембра 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 123/2020 и 125/2020)
Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-4980/2019-16 од 21. новембра 2019. године („Службени гласник РС“, бр. 92/2019)
Mеђународни стандарди ревизије
Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) број: 401-00-3683/2018-16 од 16. октобра 2018. године
Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), односно Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-896/2014-16 од 13.03.2014. године