Јавни позиви

State Owned Financial Institutions Strengthening Project (SOFI) – General procurement notice
Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње, 23.2.2017. године