Помоћници министра финансија

Vojislav Lazarević

Војислав Лазаревић

помоћник министра у Сектору за имовинско-правне послове
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Војислав Лазаревић

Рођен је 1973. године у Београду. Основну школу „Јанко Веселиновић“ и средњу „Другу економску школу“ завршио је у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Непосредно након дипломирања, постао је стручни сарадник у правној служби у аустријској компанији Hypo Alpe Adria Leasing doo, Београд. Након три године, постао је руководилац тима правника.

Године 2009. унапређен је на позицију директора Сектора принудне наплате и реструктурирања. У наредних пет година, постаје одговорно лице за заступање друштва у стечајним и предстечајним поступцима, судским извршним поступцима, парничним и кривичним поступцима. Истовремено, активно је учествовао и припремао стратегије у вези са свим клијентима из портфолија, интерним процедурама као и развоју људи у тиму.

После 11 година искуства, прелази у Агенцију за приватизацију, а пре тога, кратко се задржава на позицији директора правних и општих послова у компанији Агропослови, где обогаћује своје знање из области привредног и радног права.

У Агенцији за приватизацију био је запослен две године, на позицији руководиоца пројекта за правне послове у Центру за приватизацију, где је интензивно пружао правна мишљења, савете, тумачења и објашњења правних питања из области приватизације, процесног и материјалног права. Учествовао је у преговорима о условима и начину приватизације друштвеног и државног капитала са потенцијалним инвеститорима, синдикатима и осталим учесницима у поступку приватизације.

У априлу 2016. године, почео је да ради у Секретаријату за имовинске и правне послове Градске управе града Београда, на позицији руководиоца сектора за грађевинско земљиште. У оквиру рада у Секретаријату, стекао је искуство на припреми мишљења о нацртима и предлозима општих аката из области грађевинског земљишта, решавао је сложене управно – правне послове, и пружао стручну подршку свим органима града Београда. Учествовао је у припреми стратешких докумената и пројеката за град и државу.

У августу 2018. године, након 15 година искуства у обављању правних послова, именован је на функцију помоћника министра у Сектору за имовинско – правне послове.

Течно говори енглески језик.

Ожењен је и има једно дете.