Помоћници министра финансија

Verica Ignjatović

Верица Игњатовић

помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Верица Игњатовић

Рођена је 1970. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1995. године на Економском факултету Универзитета у Београду, на смеру Спољна и унутрашња трговина. Звање магистра наука стекла је 2003. године на студијама “Управљање државом и хуманитарне активности” под окриљем три универзитета – Универзитета “La Sapienza” у Риму, Универзитета у Београду и Универзитета у Сарајеву, као стипендиста Републике Италије. Исте године завршила је и Дипломатску академију у Министарству спољних послова Србије и Црне Горе, чиме је стекла дипломатско звање аташеа.

Каријеру дугу 24 године започела је у предузећу „Иван Милутиновић – ПИМ“, у Београду, где је радила на пословима маркетинга. Од 1996. године у континуитету је запослена у државној управи, где ради на пословима међународне сарадње, билатералне као и регионалне и мултилатералне сарадње, са посебним акцентом на односима са Европском унијом.

Од 1996. до 2004. године, радила је у Савезном министарству за спољну трговину, у Сектору за билатералну економску сарадњу са развијеним земљама и ЕУ, као и Сектору за односе са Светском трговинском организацијом (СТО). На поменутим радним местима је била задужена за билатералну економску сарадњу са западноевропским земљама и мултилатералну економску сарадњу, као и регионалну промоцију трговине.

Од 2004. до 2006. године била је ангажована у Министарству за економске односе са иностранством Републике Србије, у Сектору за мултилатералну и регионалну трговинску сарадњу. Ту је обављала послове анализе и праћења преговора са ЕУ, ЕФТА и ЦЕФТА у осетљивим секторима, што је укључивало учешће у преговорима о трговинској либерализацији индустријских производа и другим трговинским питањима у оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), као и преговоре о ЦЕФТА.

У Мисији Републике Србије при ЕУ у Бриселу била је ангажована као експерт за економска питања од краја 2006. до почетка 2013. године, најпре као први секретар, а затим од 2008. у звању првог саветника за економска питања. Била је надлежна за питања спровођења ССП посебно у области трговине, сарадњу са институцијама ЕУ (Европска комисија, Савет ЕУ, Парламент, Комитет региона) и другим представништвима у Бриселу, индустријске политике и МСП, економска и финансијска питања, буџетска питања, слободно кретање робе, као и за сарадњу са НБС.

За помоћника министра Сектора за међународну сарадњу у Министарству финансија Републике Србије постављена је у априлу 2013. године. Руководи пословима у оквиру четири уже унутрашње јединице, које се баве координацијом процеса придруживања и приступања ЕУ, програмирањем и спровођењем пројеката финансираних из ЕУ фондова и билатералних извора, као и координацијом у области билатералне, регионалне и мултилатералне међународне сарадње из надлежности Министарства финансија. Именована је као Службеник за програме помоћи (СПО) Министарства финансија од 2014. године, и руководи ИПА јединицом Министарства финансија. Руководи процесом израде стратешких докумената “Програм економских реформи” и “’Програм реформе управљања јавним финансијама”.

Од 2015. године као гостујући предавач држи предавања о економским и финансијским политикама ЕУ на Дипломатској академији Министарства спољних послова Републике Србије, као и на стручним обукама на тему „Европски семестар у ЕУ“ и „Економска дипломатија“ организованим под окриљем Министарства за европске интеграције.

Течно говори енглески и италијански језик.