Помоћници министра финансија

Stojan Jankovic

Стојан Јанковић

в. д. помоћника министра за Сектор за управљање средствима Европске уније
Тел: