Помоћници министра финансија

Snežana Karanović

Снежана Карановић

в.д. помоћника министра за Сектор за царински систем и политику
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Снежана Карановић

Рођена је 1960. године у Београду. Основну и средњу школу – Девету београдску гимназију, завршила је у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Од 1987. до 2006. године радила је у Одељењу за другостепени царинско управни поступак у Управи царина.

Након тога, од 2007. до 2013. године, била је помоћник управника Царинарнице Београд, а претходно је била на радном месту начелника Одељења за заштиту интелектуалне својине у Управи царина.

Године 2013. почела је да ради као стручни консултант директора Управе царина.

У периоду од 2015. до 2018. године обављала је функцију помоћника директора Управе царина, у Сектору за царинске поступке и процедуре, а претходно је, у периоду од 2014. до 2015. године, била помоћник директора Управе царина, у Сектору за тарифске послове.

За в.д. помоћника министра финансија, у Министарству финансија – Сектору за царински систем и политику, постављена је 2018. године.

Председник је Преговарачке групе 29 за Царинску Унију, и руководилац Радне групе за измену прописа у области пореског, царинског и финансијског система.

Усавршавала се на бројним семинарима и радионицама у земљи и иностранству у области царинског пословања.

Говори енглески језик.