Директори управа Министарства финансија

Slobodan Erdeljan

Слободан Ердељан

директор Управе за дуван
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Слободан Ердељан

Рођен је 1968. године у Београду. Основну и средњу пољопривредну школу завршио је у Београду. Дипломирао је на Високој школи за пословну економију и предузетништво и стекао звање дипломираног економисте.

Професионалну каријеру започео је у ПКБ Корпорацији а.д. Београд, где је радио више од 20 година. Успешно је управљао газдинством „7. јули“, најпре као руководилац сточарске производње, затим као помоћник директора, и на крају као директор газдинства. Био је дугогодишњи члан Управног одбора ПКБ Корпорације а.д. Београд.

У периоду од 2013. до 2015. године обављао је функцију помоћника министра у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, где је руководио Сектором за природне ресурсе. Именован је од стране Владе за представника Републике Србије за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону.

У јануару 2015. године, постављен је за в.д. помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине где је руководио Сектором за заштиту животне средине до августа 2017. године. За време његовог мандата, донети су важни прописи у области заштите животне средине којима се регулише заштита и очување земљишта као природног ресурса од националног интереса, управљање и коришћење националних паркова, као и заштита и одрживо коришћење рибљег фонда као добра од општег интереса.

На положај в.д. директора Управе за дуван постављен је у новембру 2017. године. Током 2018. године, руководио је активностима на доношењу Закона о изменама и допунама Закона о дувану којим су успостављени нови механизми у борби против нелегалног промета дувана и дуванских производа. Допринео је повећању ефикасности и транспарентности рада Управе јачањем кадровских и административних капацитета.

Активно се бавио фудбалом у ФК Срем Јаково. По завршетку фудбалске каријере, вршио је функцију председника клуба у периоду од 2002. до 2010. године.

Ожењен је, отац двоје деце.