Директори управа Министарства финансија

Miloš Tomić

Милош Томић

в.д. директора Управе царина
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Милош Томић

Рођен је 1971. године у Новом Саду. Основну и средњу школу завршио је у Новом Саду, где је и дипломирао 1997. године на Пољопривредном факултету. На Факултету техничких наука у Новом Саду је 2010. године стекао звање мастер инжењер менаџмента. Докторску дисертацију је одбранио у октобру 2016. године на Факултету техничких наука у Новом Саду и стекао звање доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент.

Радно искуство је стицао од 1998. године, и то на различитим одговорним пословима.

Најпре је радио у ЈП „Србијаводе“ ВПЦ Дунав, Нови Сад, потом у „Хидроинвест“ ДТД Нови Сад, након чега почиње да ради као координатор активности у оквиру CRDA програма. Потом је радио и као пројект менаџер у Америчкој фондацији за развој Нови Сад.

Од априла 2004. године до октобра 2005. године се налазио на позицији председника Управног одбора НИС-а. Након тога је био на позицији генералног директора ЈП „Србијагас“ Нови Сад, а затим је обављао послове генералног секретара Кошаркашког клуба „Војводина Србијагас“ Нови Сад. У периоду од 2009. до 2012. године радио је на месту саветника за привредни систем у Регионалној Привредној комори Нови Сад. Потом је прешао на позицију генералног директора ЈП “Транснафта“ Панчево, где се задржао до септембра 2013. године.

На функцију директора Управе царина дошао је у октобру 2013. године.

Ожењен, отац троје деце.