Помоћници министра финансија

Milica Jovanović

Милица Јовановић

помоћник министра за Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Милица Јовановић

Рођена је 1983. године у Београду. Oсновну школу и гимназију „Смедерево“ завршила у Смедереву. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 2007. године, на смеру Макроекономске анализе и политике.

Током 2008. године, као приправница почиње са радом у Министарству финансија, у Сектору за макроекономске и фискалне анализе и пројекције. Упоредо са стицањем радног искуства кроз израду макроекономских анализа и пројекција, средњорочног макроекономског оквира за Фискалну стратегију и Економског програма реформи, као и кроз праћење секторских политика, учествује у припреми извештаја и у преговорима са Европском комисијом, Међународним монетарним фондом, рејтинг агенцијама, као и бројним инвеститорима у хартије од вредности. Континуирано ради на професионалном усавршавању кроз бројне тренинге и курсеве релевантних међународних институција.

Успешно је завршила специјалистичке тренинге и програме Међународног монетарног фонда из следећих области: Macroeconomic Management and Fiscal policy, Macroeconomic diagnostic, Macroeconomic forecasting, Fiscal Responsibility Law Implementation, Applied European Union Economic Policy related to the Economic and Monetary Union Legislation, Financial Programming and Policies. Похађала је курс Financial Management од стране Institute of Government Accounts and Finance, Programme of the Ministry of External Affairs у Индији, као и курс Sound Fiscal Institutions: The Basis for Stability, Growth and Prosperity који је организован од стране Министарства финансија Аустрије.

Поседује висок ниво знања из области моделирања за потребе анализа и пројекција (FPP, DSGE, Factor, VAR/VEC, itd). Један је од креатора краткорочног индикатора привредне активности Србије.

Током десетогодишње каријере у Министарству финансија била је фокусирана на развијање модела и алата за ефикасно праћење, анализу и пројектовање фискалних и реалних привредних токова, благовремено идентификовање потенцијалних ризика, креирање мера за успостављање фискалне дисциплине, као и канала комуникације са јавношћу у сврху подизања транспарентности и кредибилитета институције. Посвећена развоју извештавања и аналитичке инфраструктуре, учествовала је у оцени ефеката предузетих мера и у изради, размени и представљању стратешких докумената у процесу придруживања Србије Европској унији.

Учествовала је у преговорима са Међународним монетарним фондом и у спровођењу аранжмана из предострожности, као и у креирању и спровођењу мера фискалне консолидације. Тренутно учествује у спровођењу аранжмана са Међунородним монетарним фондом у форми Инструмента за координацију политика.

На место вршиоца дужности помоћника министра изабрана је у марту 2016. године.
Члан је радних тела образованих ради унапређења прописа и пословног амбијента у нашој земљи, члан је Комитета за управљање јавним дугом и средствима финансијске имовине Републике Србије под управљањем, а од 2015. године члан је Савета за статистику.

Течно говори енглески и служи се француским језиком.